Excelde iki hücredeki veriyi birleştirmek

Excelde farklı veri hücrelerini tek bir hücrede birleştirebilir veya bir araya getirebilirsiniz. Örneğin A1 hücresindeki bir veriyi B1 hücresindeki bir veri ile bir araya getirerek tek bir hücre içerisinde görmek istiyorsunuz.

Bunun için birleştir fonksiyonunu veya & operatörünü kullanabilirsiniz.

Birleştir formülü : &

 

A

B

C

D

 

1

DOKTOR

ALİ

=BİRLEŞTİR(A1;" ";B1)

=A1&" "&B1

DOKTOR ALİ

2

AVUKAT

VELİ

=BİRLEŞTİR(A2;" ";B2)

=A2&" "&B2

AVUKAT VELİ

3

MÜHENDİS

AHMET

=BİRLEŞTİR(A3;" ";B3)

=A3&" "&B3

MÜHENDİS AHMET

4

MİMAR

MEHMET

=BİRLEŞTİR(A4;" ";B4)

=A4&" "&B4

MİMAR MEHMET

Örnek : A hücresindeki Ünvanları B hücresindeki İsimlerle arasında boşluk bırakarak C ve D hücresinde birleştirmek için kullanacağınız formül =BİRLEŞTİR(A1;” “;B1) veya =A1&" "&B1’ dir. 

(doğrudan =A1&B1 şeklinde kullansaydık; DOKTORALİ sonucunu elde ederdik)

İleri Excel Kurslarımız hakkında bilgi almak için tıklayınız...

Yorum Yap

(Büyük/Küçük Harfe duyarlı)