3D Studio Max Kursu

 3D Studio Max Kursu

3D Max Kursu ile projelerinizi 3 boyutlu olarak modelleyebilir ve görselleştirerek gerçekçi sunumlar hazırlayabilirsiniz.

Düzey Bilgisayar Eğitim Merkezi Kayseri

 

 

 

KİMLER KATILABİLİR?

3D Max Kursu ; Üç boyutlu modelleme ile çalışan veya çalışacak olan tüm teknik ressam, mimar, mühendis, tasarımcılara yönelik bir eğitim paketidir.3D StudioMaxKursu için Temel Bilgisayar bilgisi gereklidir.

KURS İÇERİĞİ

3DS Max Programın kullanıcı ara yüzünün tanıtımı

Basit üç boyutlu hazır nesneleri oluşturma

Max'de Düzenleme (Move, Rotate, Scale ) komutları, kopya oluşturma

Array ( Sıralı Kopya ) ve Align ( Hizalama ) Komutunun kullanımı

Group ( Grup ) Oluşturma ve grupla ilgili komutların kullanımı

Boolean ve Pro-Boolean komutlarını kullanarak katı modeller oluşturma

3DS Max eğitimlerinin genel özeti ve küçük proje uygulaması

 • Max'de 2 boyutlu nesnelerin ( Splines ) oluşturulması ve düzenlenmesi
 • 2 boyutlu şekillerden 3 boyutlu nesnelerin oluşturulması
 • Autocad ve Corel gibi diğer çizim dosyalarının 3ds Max'e aktarılması ve düzenlenmesi
   

3D Max'de Katı Modelleme komutlarının kullanımı

 • Edit poly, Turbo smooth, Mesh smooth vb. Katı model düzenleme komutları
 • Scatter komutu ile çim, bitki, ağaç oluşturma
 • Spacing Tool komutu ile nesneleri bir eğri boyunca kopyalama
   

3d Max Kursları kitapçığından örnek bir projenin seçilmesi ve modellenmesi

3DS Max'de Kamera ekleme , kamera kullanımı ve ayaları

 • Malzeme editörü, malzeme türleri, kaplama türleri, obje giydirmeye giriş
 • 3D Max için Photoshop ile malzeme hazırlama ve düzenleme işlemleri
 • Standart ışıkların yerleştirilmesi ve parametreleri
 • 3DS Max ile Kapalı ve açık mekanların aydınlatma teknikleri render alma  
   

3D Max Programında render ayarları ve yapılan çalışmaların resim olarak kaydedilmesi

 3d Max kursu örnek projesinin render edilmesi ve kaydedilmesi

3D Max Kursu içinde İç Mekanlar için Vray uygulaması

 •  Vray render setup ayarlarının test renderi için yapılması
 • Sahnedeki nesnelerin Vray malzemelerle kaplanması ( Mat malzeme, yansımalı malzeme, saydam malzeme oluşturma)
 •  Vray Light ile sahnenin aydınlatılması ve ışık ayarlarının yapılması
 • Vray kursları kapsamında iç mekanlarda final render setup ayarlarının yapılıp sahnenin render edilerek, resim olarak kaydedilmesi 

3D Max Kursu içinde Dış Mekanlar için Vray uygulaması

 • Vray render setup ayarlarının test renderi için yapılması
 •  Sahnedeki nesnelerin Vray malzemelerle kaplanması ( Mat malzeme, yansımalı malzeme, saydam malzeme oluşturma)
 • Vray Sun ile sahnenin aydınlatılması ve ışık ayarlarının yapılması
 • Vray kursları kapsamında dış mekanlarda final render setup ayarlarının yapılıp sahnenin render edilerek, resim olarak kaydedilmesi 

3d Max kurslarının sonunda her katılımcının kendi projesini seçip, hazırlaması

 3D MAX KURSU - VRAY RENDER İLE GÖRSELLEŞTİRME

VRay Kursu - Render Eğitimi 

 •  Vray Render Hakkında genel bilgiler ve kurulumu 
 • Genel Işık Bilgisi ve Gölge Kavramı 
 •  Işık Kaynakları ve Etkileri 
 • Vray Render Ayarları Detaylı Anlatımı 
 •  Frame Buffer ayarları 
 • Global Switches ayarları 
 • Image Sampler (Antalising) Anlatımı 
 •  Örnekler 
 •  Indrect Illumination ( Dolaylı Aydınlatma)
 •  Irradiance Map ve Alt ayarların Örneklerle Anlatımı 
 •  Light Cache İkinci Sıçrama Anlatımı 
 •  VRay Environment ve Reflection, Refraction Environment Detaylı Anlatımı 
 •  Color Mapping ve Detaylı Anlatımı 
 •  Objects Settings Ayarları Detaylı Anlatım 
 •  Lights Settings Ayarları Detaylı Anlatım 
 •  Atmosphere Effect VrayToon Efekti ve örnek kullanımı 

 Vray Kursu- Vray Malzemeler 

 •  Vray Mtl ve ayarları, örnek uygulamalar
 •  Reflection (Yansıma) ile ilgili ayar ve uygulamalar 
 •  Refraction (Saydamlık) ile ilgili ayar ve uygulamalar 
 •  Tiles Özelliği ile kaplama oluşturma uygulamaları 
 •  VrayBlendMtrl Detaylı Anlatım ve Örnekler 
 •  VrayLightMtrl Detaylı Anlatım ve Örnekler 
 •  Vray2SideMtrl Detaylı Anlatım ve Örnekler 
 •  VrayMtlWrapper Detaylı Anlatım ve Örnekler 
 •  VrayOverrideMtl Detaylı Anlatım ve Örnekler 
 •  Multi/Sub Object Detaylı Anlatım ve Örnekler 
 •  VraySky Özelliği Detaylı Anlatım ve Örnekler 
 •  VrayDirt Özelliği Detaylı Anlatım ve Örnekler 
 • VrayHDRI Özelliği Detaylı Anlatım ve Örnekler 


 Vray Kursları- Vray Işıklar 

 •  VrayLight ların kullanımı ve Ayarları 
 •  VraySun ların kullanımı ve ayarları 
 •  VrayIES lerin kullanımı ve ayarları 

 Vray Kursları- Vray Objeleri

 •  VrayFur Özelliği Detaylı Anlatım ve Örnekler 
 •  VrayPlane Özelliği Detaylı Anlatım ve Örnekler 
 •  VrayDiscplamentMod Detaylı Anlatım ve Örnekler 
 •  Vray Kursu- Render Alma- Vray Kameralar 
 •  VrayPhysicalCamera kullanımı ve ayarları 

 

KURS SONUNDA

Kursiyerlerimiz 3D Studio Max Kursunu alarak Mimarlık, inşaat ve diğer tasarım alanlarında nesneleri 3 boyutlu olarak modelleme, doku atama, ışıklarla aydınlatma, animasyon oluşturma yeteneği kazanırlar. Bu sayede 3 boyutlu foto gerçekçi sunumlar hazırlayabilirler.

KURS SONUNDA ALACAĞINIZ SERTİFİKA

Kurs sonunda Milli Eğitim tarafından yapılan yazılı ve uygulama sınavında başarılı olan adaylara 60 saatlik  3D STUDİO MAX KURSU SERTİFİKASI verilir.

 

Kaydolmak için tıklayınız